Ako prebieha úprava?

Zoznámenie

          Najprv je so zákazníkom konzultovaná úprava; aké sú možnosti a aké sú želania a požiadavky zákazníka, potom je mu odporúčaná úprava (pozrite výkonové tabuľky na našich stránkach). Zákazník je zoznámený s časom úpravy a so záručnými podmienkami.

Prevzatie zákazky

          Následne je so zákazníkom spísaný zákazkový list a vozidlo prevzaté technikom.

Kontrola

          Ďalej je pred úpravou vykonaná bežná počítačová diagnostika vozidla (nenahradzuje prehliadku v autoservise!).

Načítanie softvéru

          Ako ďalšie je načítaný originálny softvér riadiacej jednotky motora a to buď cez OBD alebo CAN rozhranie, prípadne priamo z jednotky cez BDM rozhranie alebo z pamäte EPROM či FLASH (pri starších vozidlách, spravidla do roku výroby 2000).

Úprava softvéru

          Tento softvér je v ďalšom kroku upravený vo vývojovom programe na základe predchádzajúcej konzultácie so zákazníkom, a to tak, aby bola zachovaná životnosť motora a emisné limity – pokiaľ však zákazník v predchádzajúcej konzultácii nepožaduje extrémnu úpravu.

Zápis softvéru

          Jedným z posledných krokov je nahranie softvéru do riadiacej jednotky motora obdobným spôsobom ako jeho načítanie.

Posledná kontrola

          Pred odovzdaním zákazníkovi je opäť vykonaná bežná diagnostika a jazdná skúška.

Odovzdanie

          Potom je vozidlo pripravené a odovzdané zákazníkovi s odporúčaniami, aké zásady je potrebné dodržiavať pri používaní motora s upraveným programom (nelíšia sa od odporúčaní výrobcu, ide skôr o pripomenutie základných pravidiel).

Celá táto procedúra zaberie od 1 do 6 hodín. Záleží vždy na konkrétnom modeli vozidla.

Po celý čas má zákazník na spríjemnenie čakania k dispozícii občerstvenie, časopisy a TV s DVD.