Jak probíhá úprava

Převzetí vozidla

  • Se zákazníkem je sepsána zakázka a vozidlo převzato

Úprava software

  • Z řídící jednotky je načten program, který je následně přizpůsoben tak, aby jednotka nehlídala zanesení filtru, příslušná čidla ani nevyvolávala regeneraci filtru

Demontáž filtru

  • V dalším kroku je demontován filtr pevných částic, zprůchodněn a již upravěný a zprůchodněný umístěn zpět do vozu

Zkušební jízda

  • Předposdlení částí je zkušební jízda technikem

Předání vozu

  • Nakonec je vozidlo předáno zákazníkovi