Podmínky Affiliate programu

Toto jsou Affiliate obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“), které definují vztahy mezi Affiliate partnery (dále jen „Partner“ nebo „AutoChip“) a Provozovatelem portálu AutoChip.EU společností Business Enterprise One, s.r.o., se sídlem Neumannova 1453/28, Praha 5 (dále jen „Provozovatel“).

Provozovatel vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů následující:

AFFILIATE OBCHODNÍ PODMÍNKY


I.Úvodní ustanovení

1. Registrací v affiliate programu souhlasíte s následujícími Podmínkami a zavazujete se je dodržovat.

II. Předmět smluvního vztahu

1. Předmětem této smlouvy je vzájemný obchodní vztah mezi Partnery a Provozovatelem, který se zakládá registrací do Affiliate programu na portálu AutoChip.EU. Affiliate partneři mohou využívat reklamní prvky zejména referenční odkazy a bannery, které naleznou v affiliate systému Provozovatele k propagaci jeho služeb. Při úspěšné realizaci služby – chiptuning, odstranění dpf, prodej KN filtrů (dále jen „Zakázky“) náleží Partnerovi provize dle aktuální výše uvedené v affiliate systému.

III.  Práva a povinnosti Partnera

1. Souhlasem s těmito Podmínkami Partner potvrzuje, že všechny způsoby propagace, které bude využívat v rámci zapojení do affiliate programu Provozovatele, jsou zcela v souladu se zákonem a nejsou v rozporu s dobrými mravy.

2. Partner se zavazuje využívat možností propagace takovým způsobem, který Provozovatele nepoškozuje.

3. Partner je odpovědný za správnou implementaci reklamních prvků a jejich využití. Při nesprávném zacházení s těmitoprvky nemůže Provozovatel garantovat úspěšnou evidenci všech konverzí.

4. Partner nesmí své propagační prvky realizovat takovým způsobem, že by mohlo dojít k vyvolání dojmu, že přímo zastupuje společnost AutoChip, resp. portál AutoChip.EU. Je především zakázáno využívat grafické podoby portálu AutoChip.EU, nebo se vydávat za přímé zástupce portálu. Partner se zavazuje, že nebude propagovat služby portálu způsobem, který parazituje na obchodní značce AutoChip.EU.

5. Partner nesmí k propagaci služby AutoChip.EU využívat nekalých prostředků jako je spam.

IV. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Provozovatel se zavazuje evidovat veškeré realizované zakázky, prokliky a ostatní statistiky, které se týkají Partnera. K těmto statistikám je Provozovatel povinen zajistit přístup přes uživatelské rozhraní Affiliate systému na portále AutoChip.EU.

2. V případě, že bude Zakázka úspěšné realizována, tak je Provozovatel povinen Partnerovi vyplatit provizi, na kterou má nárok.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo nevyplatit provizi u Zakázek, které nebyly zcela realizovány (objednané, ale nezaplacené služby). Partner bude tedy vyplacen jen z uhrazených zakázek.

4. Provozovatel si vyhrazuje zamezit přístup do systému Partnerům, u kterých se bude důvodně domnívat, že nesplňují tyto Podmínky. Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit Partnery z Affiliate programu i bez udání důvodu

5. Provozovatel je povinen uznané provize vyplatit do 14 dní od podání žádosti o výplatu přes Affiliate systém na portále AutoChip.EU.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo nevyplatit provize Partnerovi, pokud zjistí, že Provize byly získány způsobem, který je v rozporu s těmito Podmínkami. V takovém případě Partner ztrácí nárok na veškeré nevyplacené provize.

7. Provozovatel je oprávněn zrušit účet, v případě že je Partner ve střetu zájmu s Provozovatelem, například v blízkém vztahu k zaměstnancům společnosti, či franchise partnerům.

8. Affiliate programu se nemůže zůčastnit smluvní partner AutoChip, například. franchise partner.

V.  Provize a odměny

1. Partnerovi náleží provize dle provizní tabulky ze sumy uhrazené u konkrétní Zakázky.

2. Každý nově registrovaný Partner získá jednorázový bonus 100 Kč za registraci.

3. Všechny provize jsou schvalovány manuálně a jsou přiřazovány ke konkrétním zakázkám.

4. Provozovatel se zavazuje provizi autorizovat nejpozději 14 dní od uhrazení Zakázky.

5. Provize za stornované zakázky je Provozovatel oprávněn ze systému odečíst.

6. Provize je zaokrouhlována na celé koruny a je počítána z 1. online objednávky.

7. Provize jsou vypláceny od částky 1000 Kč na základě žádosti podané v Affiliate systému na portálu AutoChip.EU

8. Provize jsou započteny tomu affiliate partnerovi, od kterého přijde návštěvník naposledy před realizací objednávky.

9. Podnikající fyzická osoba / právnická osoba vystaví fakturu na částku o kterou požádala v Affiliate systému na portálu AutoChip.EU a tuto elektronicky přes portál odešlě (ve formátu PDF, JPG). V případě, že je partner plátce DPH přičte k částce příslušnou sazbu DPH.

10. Nepodnikající fyzická osobě je provize před odesláním ponížena o příslušnou daň.

VI.  Záruky

1. Provozovatel ručí jen za výplatu uznaných provizí.

2. Provozovatel Portál není odpovědný za škody způsobené částečně, nebo zcela nefungujícími službami z nezaviněných důvodů jakými jsou: přírodní katastrofy, požár, výpadky energie, nefunkčnost hardwaru, neoprávněný útok hackerů, a jakékoliv pochybění třetí strany, které má na funkci Affiliate systému prokazatelný negativní vliv. Dále Provozovatel není odpovědný za nezapočítání provizí v případě, že má návštěvník vypnuté cookies v prolížeči.

VII.  Změna

1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Podmínky změnit - to platí především pro výši provizí. Pokud do 5 pracovních dní Partner nepožádá o vyřazení z Affiliate programu, tak vyjadřuje se změnou souhlas.

Zaujala Vás některá z našich služeb? Nebo máte dotaz? Ozvěte se nám!

Využijte našeho kontaktního formuláře nebo nektěrý z přímých kontaktů na Vaší pobočce a ozvěte se nám! Rádi Vám pomůžeme a odpovíme na Vaše dotazy.

Zobrazit mapu poboček