Co je to AdBlue a mám ho ve voze?

Výrobci vozidel se vznětovými motory jsou nuceni používat řešení, aby jejich vozidla splňovala emisní limity. Jedním z těchto řešení je kapalné aditivum AdBlue. Jeho účelem je snížit emise oxidů dusíku ve výfukových plynech. Přestože se AdBlue nedoplňuje příliš často, je dobré vědět něco málo o tom, jak funguje. Například proto, že po úplném dojití nebude možné vozidlo znovu nastartovat.

AdBlue je kapalné aditivum ve formě vysoce kvalitního 32,5% roztoku močoviny v demineralizované vodě. Jedná se o netoxickou a nehořlavou látku, která je také známá jako AUS 32. Tento název vychází z anglického termínu Aqueous Urea Solution.

AdBlue se ve vznětových motorech používá ke snížení obsahu oxidů dusíku ve výfukových plynech a využívá proces selektivní katalytické redukce: výfukové plyny nejprve procházejí filtrem pevných částic, který odstraňuje saze. Roztok AdBlue je pak automaticky vstřikován do výfukového potrubí, kde dochází k chemické reakci, při níž se oxidy dusíku rozkládají na dusík a vodu (vodní páru). Tyto neškodné látky pak vycházejí z výfuku.

Díky tomuto procesu jsou vozidla schopna plnit emisní normy Euro 4 a vyšší. Někteří výrobci zavádějí tento systém do všech vozidel se vznětovými motory, zatímco jiné automobilky používají toto řešení pouze u těžších a výkonnějších modelů.

Zda máte ve svém vozidle AdBlue poznáte jednoduše. Kromě nafty máte u nádrže také malý plnící otvor s označením AdBlue.

Pokračovat na "vypnutí AdBlue systému"...

Zaujala Vás některá z našich služeb? Nebo máte dotaz? Ozvěte se nám!

Využijte našeho kontaktního formuláře nebo nektěrý z přímých kontaktů na Vaší pobočce a ozvěte se nám! Rádi Vám pomůžeme a odpovíme na Vaše dotazy.

Zobrazit mapu poboček